Balannz +

Carolien Ponsaerts

Familiaal Bemiddelaar

Carolien is notarieel juriste en familiaal bemiddelaar. Je kan bij haar terecht wanneer er moeilijkheden zijn met je partner of familie en het niet meer lukt om met elkaar te praten. In tijden van conflict is Carolien de persoon die jullie begeleidt om een weg te banen door de chaos en de emoties zodat een regeling kan getroffen worden waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Een conflict is niet altijd te vermijden en dat hoeft ook niet. Wat belangrijk is, is hoe je ermee omgaat. Een familiaal bemiddelaar ondersteunt partijen in het zoeken naar een oplossing. De bemiddelaar zal als onafhankelijke derde het proces begeleiden, waarbij ieder zijn behoeften duidelijk worden. Het is geen welles-of nietes, geen gelijk of ongelijk. Er wordt samen gezocht naar een regeling, die door iedereen gedragen wordt en die duurzaam is naar de toekomst toe. Er wordt daarbij zorg gedragen voor ieders belangen en visie.

Doelgroep

- Bij twijfel over scheiden of samen blijven

- Beƫindiging van de samenwoning (feitelijke of wettelijke samenwoning)

- Echtscheiding

- Moeilijkheden over de regeling met betrekking tot de kinderen

- Het opmaken van een ouderschapsovereenkomst

- Discussie over de gezinswoning

- Nieuw-samengestelde gezinnen

- Verdeling van een erfenis

- Regeling over de zorg van de ouder(s)

Voordelen van bemiddeling:

- Je krijgt helder wat precies belangrijk is voor jou

- Er wordt voorkomen dat het conflict nog verder escaleert

- Vermijden van een vechtscheiding

- Jullie krijgen alle nodige juridische informatie, in mensentaal uitgelegd

- Emoties krijgen een plaats

- Een gerechtelijke procedure wordt vermeden

- Door bepaalde zaken bespreekbaar te maken, proberen we conflict in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden

- Voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure: De kostprijs van het regelen van een echtscheiding of verdeling van een erfenis via bemiddeling is lager dan via een gerechtelijke procedure waarbij elke partij een advocaat aanstelt. Ook de duurtijd is korter. En jullie behouden zelf de controle over wat er uiteindelijk beslist wordt.

Praktisch:

Een afspraak kan gemaakt worden via mail naar carolien.ponsaerts@gmail.com

Of via een whatsapp bericht of telefoon naar 0469 11 15 52

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x